TÌNH DUYÊN NÀO LÀ THUẬN LỢI NHẤT?

Quality Travel – Một ả tố nga có khổ người bằng cái thùng, màu da giống nhựa đường, đi xem bói. Sau một lúc xem xét tỉ mỉ, thầy bói phán:

– Cô cứ yên tâm, tôi thấy đường tình duyên sau này của cô thuận lợi lắm, không có tý trắc trở, sóng gió nào.

– Thật thế à thầy? – ả tố nga mừng rỡ.

Thầy bói gật đầu quả quyết:

– Thật! Nguyên một con đường rộng có một mình cô. Không có ai hết, không thuận lợi sao được.

– !!!

Chuông rè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *