• Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: Hàng ngày
1.020.000 
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: 1-11 đến 31-12
1.120.000 
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: 1-11 đến 30-12
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: 1-11 đến 30-12