• Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Sichuan Airlines
 • Ngày khởi hành: 26/07; 16/08; 23/08; 30/08; 13/09; 27/09; 11/10; 25/10; 1/11; 8/11
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Lucky Airlines
 • Ngày khởi hành: 16/7, 23/7 , 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 27/08
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietjet Air
 • Ngày khởi hành: 15/10; 22/10; 05/11; 12/11; 26/11; 03/12; 17/12
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietjet Air
 • Ngày khởi hành: 06/08; 20/08; 10/09; 24/09
 • Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
 • Phương tiện: Bay China Southern Airlines
 • Ngày khởi hành: 24/07; 10/08; 24/08
 • Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines
 • Ngày khởi hành: 22/10; 26/11/2024
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietjet Air
 • Ngày khởi hành: 4,11,18,25/07; 15,29/08
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Bay Bamboo Airways
 • Ngày khởi hành: 6/7; 13/7; 20/7; 27/7; 03/8; 10/8
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines
 • Ngày khởi hành: 28/06; 17/07; 26/07; 09/08; 30/08; 13/09
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines
 • Ngày khởi hành: 22/06; 09/07; 21/09
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay West Air
 • Ngày khởi hành: 13/07; 17,24/08; 28/09; 05/10
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay Lucky Airlines
 • Ngày khởi hành: 22;27;29/6; 4,6,11,13,18,20,25,27/7; 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31/8