• Thời gian: 2 Đêm hoặc 3 Đêm
  • Phương tiện: Bay BB, VU, VJ
  • Ngày khởi hành: Tháng 6,7
  • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
  • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines
  • Ngày khởi hành: Tháng 5,6,7,8
  • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
  • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines + ô tô
  • Ngày khởi hành: 07/05; 23/05; 30/07; 15/08/2024
  • Thời gian:
  • Ngày khởi hành: Hàng ngày