• Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô, Tàu cao tốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: Hàng ngày
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: Hàng ngày
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần