3.050.000 
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Ngày khởi hành:
  • Khởi hành: Tùy chọn