QUALITY TRAVEL CŨNG KHÓ XỬ…

Quality Travel – Sau đám cưới, chồng bảo vợ:

– Chúng ta hãy đốt hết các hóa đơn chi phí cho đám cưới đi nhé!

Cô vợ ngạc nhiên:

– Tại sao phải làm điều đó, anh yêu?

– Anh sợ rằng sau này con trai chúng ta mà đọc được đống hóa đơn ấy, thì không dám lấy vợ nữa.

– Vậy còn mấy cái hóa đơn đi tháng trăng mật cùng Quality Travel có đốt nốt không?

– Hic hic hic…

Chuông rè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *