MẦN CHI…

Quality Travel – Có cụ nớ đi tắm biển, thấy cô nớ có bộ ngực đẹp quá, chịu không xiết bèn tới gần nói lời ” đề nghị khiếm nhã”:

– Cô cho tui rờ bụ rồi tui gởi 1 triệu.”

Cô gái trợn mắt:

– “Nể cụ lớn tuổi tui không muốn nặng lời. Cụ đi cho khuất mắt!”

Cụ nài nỉ:

– ” 2 triệu hí?”

  • “Cụ muốn tui kêu Công an không?”

Cụ ông tiếp tục: “Mười triệu?”

Cô gái suy nghĩ, có mất mát chi mô nà, thôi kệ, và đồng ý.

Cụ ông mân mê mãi đôi gò bồng đảo, miệng rên rỉ:

– “Trời ơi trời! Mần răng đây?”

Cô gái hỏi:

– ” Cụ làm chi cứ kêu trời mãi rứa?”

– “Trời ơi, tiền mô mà đưa đây trời!’’

Chuông rè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *