CHUYỆN CHUÔNG RÈ ĐI PHƯỢT…

Quality Travel – Chính Chuông Rè tôi một lần đi phượt đến bên bờ sông, hỏi một cậu bé chăn trâu gần đó:

– Sông này có sâu không cháu?

Cậu bé trả lời:

– Nông lắm bác ạ.

Chuông tôi bèn lội sang sông, mới lội một đoạn đã ngập đầu. Quay lại, Chuông tôi hỏi cậu bé:

– Sao cháu bảo sông này nông lắm?

– Cháu thấy con vịt chân ngắn thế mà nó cũng lội sang được.

Quả là chuông không rè cũng phải rè…

Chuông rè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *