VỢ LÀ VIRUS VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA…

Quality Travel – Bác sỹ bảo một anh đang đi cách ly:

– Hôm nay hết hạn cách ly 14 ngày. Anh có xét nghiệm âm tính. Sáng mai anh về nhé?

Anh này bỗng dưng tái mét mặt:

– Thôi chết. Bác sỹ cho tôi cách ly thêm 14 ngày nữa được không?

Bác sỹ ngạc nhiên:

– Không được. Mà sao người ta muốn về, anh lại không?

Anh kia trả lời, vẫn chưa hết hốt hoảng:

– Vợ tôi vừa mới gọi điện, báo nó cũng âm tính và mai được về… Nó chính là loại virus mà không bao giờ có vaccine điều trị.

CHUÔNG RÈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *