NHÀ QUÊ LÀ PHẢI HỒN NHIÊN NHƯ RỨA…

Quality Travel – Hai cha con ở quê, lần đầu tiên lên thành phố. Họ rủ nhau vào trung tâm thương mại.

Đứng trước thang máy, họ thấy có một bà già lọ mọ bước vô, cửa đóng lại.

Một chặp sau cửa mở ra, một cô trẻ măng, ngực to như hai trái bưởi bước ra.

Người cha lật đật biểu con trai:

– Mau mau… mi chạy thiệt mau về nhà đưa mạ mi tới đây! Mau lên!

Chuông rè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *