MẤY NĂM NỮA CHẤP 10 CÁI CỦA MI

Quality Travel – Hai đứa bé tranh cãi nhau, ai hơn ai, trai hay gái. Cuối cùng anh cu tụt quần, chỉ vào cái ‘’lòng thòng’’ cãi:

– Mày hơn tau à… vậy mi có cái này không?

Chị hĩm ôm mặt khóc chạy về nhà mách mẹ. Lát sau chị hớn hở chạy ra:

– Mẹ tau bảo, vài năm nữa, cái của tau chấp mười cái của mi…

CHUÔNG RÈ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *