HIẾU VÀ TÌNH…

Quality TravelAnh chàng chở mẹ lên cầu khá dốc. Quá mệt, nên anh nói với mẹ:

– Con mệt quá, mẹ xuống đi bộ được không?

– Sao tao thấy mày chở con bồ mày như gió, mà sao chở tao mày than hả?

– Con hỏi mẹ bên hiếu với bên tình bên nào nặng hơn?

– Tất nhiên bên hiếu rồi.

– Hiếu nặng thì hiếu xuống đi bộ đi.

– !!!

Chuông rè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *