NGẠN NGỮ THỜI @…

Quality Travel – Mùa dịch cúm tàu Vũ Hán, các học sinh học online. Cô giáo hỏi cả lớp:

– Các em cho cô biết câu ngạn ngữ nào của cha ông diễn tả một việc làm khó khăn nhất?

Học sinh A:

– Thưa cô. Ngậm ngải tìm trầm ạ

Học sinh B:

– Thưa cô. Ngậm ngải tìm trầm chưa là gì… Bố em hay nói: Đáy bể mò kim.

Học sinh C:

– Thưa cô sai hết. Mẹ em bảo khó nhất là Đáy bể mò viên C sủi…

CHUÔNG RÈ

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *