NÃO QUẢ NHO TƯỞNG TO QUẢ TRÁM…

Quality Travel – Bị vợ mắng, Tèo tức lắm.

Anh ta bèn vào quán kêu đúng một ly rượu để uống. Về đến nhà Tèo giả vờ say đập cửa ầm ầm

Vợ bèn ra mở cửa để dìu vào. Tèo bèn vung tay tát bốp một cái vào mặt vợ và tuyên bố:

– Cô là ai mà dám động vào người tôi, ngoài vợ tôi ra thì đừng hòng có cô nào đụng vào người tôi nghe chưa.

Vợ chẳng những không giận mà còn cười tươi như hoa.

Chuông rè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *