LOGIC CỦA LOGIC…

Quality TravelTrong bệnh viện tâm thần, có hai bệnh nhân tâm thần nói chuyện với nhau. Một bệnh nhân cầm cái đèn pin bảo:

– Tao đố mày leo lên ánh sáng đèn pin của tao được.

Bệnh nhân kia vội nói:

– Mày tưởng tao khùng hả?

– Là sao?

– Tao đang leo lên mày tắt đèn, tao té thì sao?

– !!!

Chuông rè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *