CAI SỮA…

 

Quality Travel – Nhà kia có chuyện này.

Ông chồng mắng vợ:

– Tôi là chồng bà hay con bà, mà bà cứ quát tôi thế?

Bà vợ:

– Chả biết. Ai bú tôi đều là con tôi…

Thằng con nghe thế nhảy vào nói leo:

– Mẹ nói đúng đấy…

Ông bố quay lại quát:

– Tao là bố mày hay em mày mà mày dạy khôn tao?

Bà vợ thủng thẳng:

– Thì đứa nào cai sữa trước, đứa đấy làm anh…

 

Chuông rè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *