CAI SỮA…

 

Quality Travel – Nhà kia có chuyện này.

Ông chồng mắng vợ:

– Tôi là chồng bà hay con bà, mà bà cứ quát tôi thế?

Bà vợ:

– Chả biết. Ai bú tôi đều là con tôi…

Thằng con nghe thế nhảy vào nói leo:

– Mẹ nói đúng đấy…

Ông bố quay lại quát:

– Tao là bố mày hay em mày mà mày dạy khôn tao?

Bà vợ thủng thẳng:

– Thì đứa nào cai sữa trước, đứa đấy làm anh…

 

Chuông rè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *