• Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietjet Air
 • Ngày khởi hành: Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 9 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng12
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Hàng không K6 - Angkor Cambodia Air
 • Ngày khởi hành: 27/04 - 17, 31/05 - 14, 28/06 - 12, 26/07 - 09, 23/08
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines, Vietjet Air
 • Ngày khởi hành: Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines + Tàu cao tốc
 • Ngày khởi hành: 25/5 - 7/6 - 9/7 - 23/7 - 2/8 - 6/8 - 13/8 - 16/8 - 17/9 - 24/9
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Ô Tô
 • Ngày khởi hành: Hà Nội: Thứ 2 và Thứ 5 Hàng Tuần
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Shenzhen Airlines
 • Ngày khởi hành: 30/5, 13/6, 27/6, 4/7
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay hàng không Vietjet, Shinkansen, ôtô
 • Ngày khởi hành: 10/05, 24/05, 14/6, 26/7, 16/8, 30/8
 • Thời gian: 7 ngày 7 đêm
 • Ngày khởi hành:
 • Thời gian:
 • Ngày khởi hành: Hàng ngày