• Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
  • Phương tiện: Ô tô
  • Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện: Ô tô
  • Ngày khởi hành: thứ 6 hàng tuần